SELÇUK ELEKTRİK
YÜKLENİYOREnerji sektörü ve firmamýzla ilgili güncel
geliþmelerden haberdar olmak için
bültenimize kaydolun.GÖNDER

TAMAMLANMIÞ PROJELER   

 • AVRUPA YAKASI ADALET SARAYI

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2009

 • UPHILL COURT - ATAŞEHİR

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2007

 • UPHILL COURT - BAHÇEŞEHİR

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2007

 • KONYA ADALET SARAYI

  Proje Yeri: Konya - Yapým Yýlý:2010

 • TARSUS SUMA FABRİKASI

  Proje Yeri: Mersin - Yapým Yýlý:2010

 • BRANDIUM AVM - RESIDENCE - OTEL

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2013

 • VARLIBAŞ AVM

  Proje Yeri: Trabzon - Yapým Yýlý:2010

 • TRABZON BELEDİYE HİZMET BİNASI

  Proje Yeri: Trabzon - Yapým Yýlý:2010

 • BAHÇETEPE İSTANBUL F1 REZİDANS BLOK

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2014

 • BAHÇETEPE İSTANBUL

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2014

 • METROPOL İSTANBUL

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2014

 • METROPOL İSTANBUL

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2014

 • ATAŞEHİR HEAD OFİS

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2015

 • NOVADA AVM

  Proje Yeri: KONYA - Yapým Yýlý:2014

 • ATAŞEHİR ORTAÖĞRETİM OKULU

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2014

 • NOVADA AVM

  Proje Yeri: KONYA - Yapým Yýlý:2014

 • SEYRAN ŞEHİR

  Proje Yeri: İstanbul - Yapým Yýlý:2015

 • KASTAMONU 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

  Proje Yeri: Kastamonu - Yapým Yýlý:2016


SELÇUK ELEKTRÝK

2001 yýlýnda kurulan þirketimiz elektrik ve elektronik ile ilgili tüm alanlarda taahhüt hizmeti vermektedir. 2003 yýlýndan beri VARYAP Varlýbaþlar
Grup’un Türkiye genelindeki birçok taahhütünde yüklenici olarak çalýþmaktayýz.

2011 yýlýndan itibaren VARYAP Varlýbaþlar Grup dýþýnda, inþaat sektörünün diðer önde gelen firmalarýndan olan EMAY Ýnþaat A.Þ., NÝDA Ýnþaat ve Turizm A.Þ., AKYAPI Ýnþaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti., GAP Ýnþaat, GEDÝZLER Yapý Otomotiv Tic. ve San. A.Þ. gibi birçok firmanýn elektrik ve elektronik iþlerinin yüklenicisi olarak çalýþmaktayýz

Bugüne kadarki taahhütlerimizde Adalet Sarayý, Belediye Hizmet Binasý, L ve T Tipi Cezaevi, Otomasyonlu Suma Fabrikasý, Tekstil Fabrikasý,
Hastane, Okul, Cami, Ýþ Merkezi, Alýþveriþ Merkezi, Konferans Salonu, Sinema, Konut, Otel iþleri bitirilmiþtir.

Referanslarýmýz arasýnda Ýstanbul Avrupa Yakasý Adalet Sarayý, Brandium Ataþehir Yaþam ve Alýþveriþ Merkezi, Metropol Ýstanbul gibi birçok prestijli
proje yer almaktadýr.

Deneyimli kadromuzla alýnan taahhütlerimizdeki tüm iþlerin en kaliteli þekilde teslim edilmesi þimdiye kadar en önemli prensibimiz olmuþtur.
Bu önceliðimiz ýþýðýnda hizmet kalitemizi arttýrarak devam ettirmek arzusundayýz.


Selçuk Elektrik Malz. San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kapat
Ahmet Edip AKYOL - Þirket Müdürü

ADRES(ÝSTANBUL):
Atatürk Mahallesi Ataþehir Bulvarý Ata Bloklarý
Karþýsý Metropol Ýstanbul Þantiyesi / Ataþehir -ÝSTANBUL
TELEFON: (0216)572 82 67
FAX: (0216)573 39 71
E-MAIL: info@selcukelektrik.com.tr

ADRES(TRABZON):
Hýzýrbey Mahallesi
Mektep Sokak Girne Apartmaný
No:2 Kat:2 Daire:2
TELEFAX: (0462)322 29 67 - 322 19 68
E-MAIL: info@selcukelektrik.com.tr
Kapat
Firmamýz bünyesinde, elektrik konusundaki tecrübelerinizi bizimle paylaþmak ister misiniz?

Detaylý özgeçmiþ bilgilerinizi CV'nize eklemeyi unutmayýnýz.
Gönder


Lütfen CV'nizi .txt .doc veya .pdf formatýnda gönderiniz.
Kapat

Elektronik Mühendisi - Genel Müdür

Ahmet Edip AKYOL

edipakyol@selcukelektrik.com.tr

Elektrik - Elektronik Mühendisi

Seyfettin Sönmez

sonmez50@selcukelektrik.com.tr

Elektrik - Elektronik Mühendisi

Samet GÜVEN

sametguven@selcukelektrik.com.tr

Elektrik - Elektronik Mühendisi

Türker ÖZCAN

turkerozcan@selcukelektrik.com.tr

Elektrik - Elektronik Mühendisi

Mustafa Kerem ARMUTCU

mustafaarmutcu@selcukelektrik.com.tr

Elektrik - Elektronik Mühendisi

Þahin Boz

sahinboz@selcukelektrik.com.tr

Elektrik Teknikeri

Tuncay BEKTAÞ

tuncay@selcukelektrik.com.tr

Elektrik Teknikeri

Mehmet Cihan ÖZTÜRK

mc.ozturk@selcukelektrik.com.tr

Elektrik Teknikeri

Ali Ýhsan ÖZATA

aihsanozata@selcukelektrik.com.tr

Teknik Ressam

Selçuk Erdem AKYOL

erdemakyol@selcukelektrik.com.tr